Cartoon Buddy homepage ->

Website history notes page Index ->

Homepage -> Full index ->

Egypt Pharaoh Chronology

Date - Pharaoh - Dynasty

730 BC Osorkon III - XXIII

720 BC Bocchoris - XXIV

712 BC Shabaka - XXV

700 BC Shebitku - XXV

688 BC Taharqa - XXV

663 BC Psamtik I - XXVI

610 BC Necho - XXVI

594 BC Psamtik II - XXVI

588 BC Apries - XXVI

569 BC Apries/Ahmose - XXVI

564 BC Ahmose - XXVI

526 BC Psamtik III - XXVI


524/405 BC Part of Persian Empire. Becomes occupied


404 BC Amyrtaeus - XXVIII

399 BC Nepherites I - XXVIII

393 BC Psammuthis - XXVIII

392 BC Achoris - XXIX

380 BC Nectanebo I - XXX

363 BC Tachos - XXX

359 BC Nectanebo II - XXX


344 BC Part of Alexander The Greats Empire. Becomes occupied.


323 BC Ptolemy I

282 BC Ptolemy II

246 BC Ptolemy III

222 BC Ptolemy IV

202 BC Ptolemy V

181 BC Cleopatra I & Ptolemy VI

176 BC Cleopatra II & Ptolemy VI

164 BC Ptolemy VIII

163 BC Cleopatra II & Ptolemy VI

145 BC Ptolemy VII

144 BC Cleopatra III & Ptolemy VIII

131 BC Cleopatra II

129 BC Cleopatra III & Ptolemy VIII

116 BC Cleopatra III & Ptolemy IX

107 BC Cleopatra III & Ptolemy X

101 BC Cleopatra (Berenice) & Ptolemt X [ More]

Egypt history notes
730 BC to 101 BC

Egypt history notes
1. Egypt Pharaoh Chronology
2. Pharaoh Dynasty
3. 730BC to 101BC
4. Cleopatra VII
and Roman Mark Antony

3